Aanleg van een braakliggend perceel achter het gemeentehuis. Uitgangspunt was een plek creëren die in eerste instantie een oase van rust en groen zou zijn maar waar desgevallend ook een beperkt percentage van de oppervlakte mag aangewend worden als parking voor auto’s.