Open Oproep 15
Beschikbare ruimte, context en budget dwingen tot een sobere compacte vorm.
Het aldus bekomen volume heeft als basis een eenvoudige balkvorm die opzij licht afgeschuind wordt. Daardoor draait de zijgevel, waar de inkom gesitueerd is, zich uitnodigend naar de toegangsweg.
Hoewel de basisvorm van het gebouw sober en eenvoudig is, zal het door zijn architecturaal karakter zich voldoende onderscheiden om als een herkenbaar baken op de site aanwezig te zijn. Het is de opbouw en de kleur van de huid die een intrigerend aspect aan het volume geeft. De compacte, licht afgeschuinde vorm krijgt, door telkens een zijde van een wisselende kleur te voorzien, een verrassend sculpturale impact.
De kleur is ongemeen zuiver en helder aanwezig door de coating op de metalen geprofileerde plaat die als een grafische huid aan de constructie wordt opgehangen. Dit is een relatief goedkope gevelbekleding die vooral zijn industriële toepassing kent. Daardoor ook passend op de site. Terzelfder tijd overstijgt het de banaliteit door zijn afgewogen kleurtoepassing en onderscheidt het zich op de site op een bijzonder wijze. Het beeld wordt in het geheugen gegrift.
Om de grafische kwaliteit van deze huid te koesteren worden raamkaders visueel verborgen achter de bardage zodat gretige (uitnodigende) openingen ontstaan. In plaats van opendraaiende raamvleugels worden debiet-regelbare ventilatoren in nissen achter de bardage, net naast het raamkader, verwerkt (goedkoper, efficiënter en veilig systeem). De openingen in de gevels zijn zo vorm gegeven dat ze het grafisch – sculpturale versterken en terzelfder tijd de juiste verhouding tussen openheid (uitnodigend) en geslotenheid (privacy) nastreven.
Een rationele structuur, samengesteld met drie dragende wanden (tevens windverbanden) en stalen portieken, kan vrij ingedeeld worden met lichte, bij verbouwingen gemakkelijk te verplaatsen, scheidingswanden. Het geheel is omhuld door een optimaal geïsoleerde huid. Door de makkelijke aanpasbaarheid bij het verbouwen ontstaat een duurzame karakter. Hernieuwbare energie kan via zonnepanelen op het dak (optie).
Binnen een logische planopbouw ontstaan diverse ruimten die voldoende privacy geven en het vooropgestelde programma naadloos onderschrijven. We opteren voor een frisse heldere architecturale sfeer waarbij de “gezelligheid” geëvoqueerd wordt door telkens één wand per ruimte te voorzien van een huiselijk behangpapier – ander wanden worden contrasterend wit geschilderd.
Naast de toegangen met massieve deuren van de lokalen worden doorzichtige glaspanelen voorzien die met luiken afsluitbaar zijn – naargelang de wens (open, contact – privacy) kunnen deze volledig open, deels open of volledig gesloten worden.
Het meubilair zal fris en kleurrijk zijn, design met aandacht voor comfort, ergonomie en functionaliteit.