Dit project betreft een open oproep van de Vlaamse bouwmeester voor de volledige studieopdracht voor het gebouw voor de dienst schipperij en omgevingsaanleg Havenbedrijf Gent agh
Drie thema’s zijn belangrijk: het functionele, de duurzaamheid en de signaalfunctie.
Het functionele
We creëren één open functioneel platform met twee gesloten vaste kernen. Buiten de vaste kernen wordt het platform opgedeeld met lichte scheidingswanden in glas.
De gesloten vaste kernen herbergen de functies waarvoor privacy belangrijk is: omkleden, sanitair, …. Het open platform krijgt een volledige glaswand langs de oost- en westzijde. De open westzijde garandeert een visueel contact met de haven en wil vooral de bezoeker uitnodigen om binnen te treden.
De deels in de bodem verzakte onderliggende verdieping bevat de opslagruimten, fietsenberging en aparte ingang voor personeel met vuile kleren.
Door zijn lichte niet dragende glazen wanden is het bovenliggende werkplatform makkelijk te heropdelen.
Duurzaamheid
De bovengeschetste configuratie garandeert een vlotte aanpasbaarheid. Mits verhoging van budget kan het gebouw de duurzaamheid van passieve huizen benaderen door het gebruik van een 40cm dikke isolatie in wanden en dak, een 20cm dikke isolatie in de vloer en 3 - dubbel isolerend glas.
De lichte constructie wordt dan verzekerd van een thermische inertie door de massa van de vloerplaat en de dakplaat (voorzien van een groendak). Regelbare lamellen voor de glasgevels dienen dan in de zomer voor voldoende schaduw te zorgen en kunnen in de winter het zonlicht binnenlaten. Optie is een zich steeds naar de zon draaiend paneel met fotovoltaïsche cellen zodat het energieverbruik quasi tot nul herleidbaar is. Optimaal werkcomfort kan eventueel bekomen worden met koeling door nachtventilatie.
Signaalfunctie (-toegankelijkheid)
Het gebouw evoqueert zijn efficiëntie en deze van de gehele haven door zijn futuristische machinelook. De hightech van de bewegende tekstband van de lichtkrant op het dak, de antenne en de bewegende zonnepanelen verwijst naar de maritieme wereld maar getuigen ook van een technologische vernieuwend en vooruitstreven beleid van de Zeehaven Gent.
Het gebouw heeft een licht zwevend karakter door het gelijkvloers 90cm boven het bestaande maaiveld te laten uitkragen t.o.v. de onderliggende verdieping. De nieuwe straatverharding die in de toegangszone op het terrein van het gebouw voorzien wordt, wordt op de Rigakaai door getrokken. Daardoor wordt het gebouw optimaal met de kaai betrokken. Een grafische lijn op de kaai suggereert een pad dat de aanlegsteiger voor de cruiseschepen verbindt met het nieuwe gebouw.

EL 7/09/2009