Aanvankelijk werd heel wat “papieren architectuur” ontwikkeld bij gebrek aan reële opdrachten. Deze fase kan als een soort studie gezien worden, een onderzoek of ontwikkeling van een eigen architectuur taal, maar kwam toch vooral tot stand door een drang naar het ontwerpen van architectuur.