Woning De Grootte Baetens, Aaigem - 2011-2013

De bestaande woning gelegen in een natuurgebied bestond uit een gaaf hoofdgebouw met een chaotisch aandoende en bouwvallige achterbouw, deels bestemd voor wonen deels voor stallen en duivenkoten. De achterbouw ontnam het woonhuis het zicht op de tuin. Het hoofdvolume werd behouden, bekleed met een dikke laag isolatie en afgewerkt met leien. Het deel van de achterbouw dat niet bestemd was voor woonfuncties wordt letterlijk weggesneden. Het resterende deel van de achterbouw wordt qua volume nauwgezet herbouwd met weglating van de binnenmuren. Hierdoor wordt het contact met de tuin hersteld en ontstaat er achteraan een nieuwe fantastische ruimtelijkheid om te wonen.