Zestien woningen SOLVA, Borsbeke 2013-2016

De cluster van 16 compacte woongelegenheden maakt een zachte kromming naar de achterkant van het terrein, dit voor het behoud van de lindebomen langs de straatkant. De kromming is zo ontworpen dat kopse kanten van de kromming aansluiting zoeken met de aanpalende bebouwing.
Door het, ten opzichte van de straat, gedeeltelijk terugtrekken van het volume ontstaat een intrigerend voorplein vóór het bouwvolume.
De gelijkvloerse woongelegenheden hebben een private tuin voor en achter. De op de verdieping gelegen wooneenheden hebben op het niveau +1 achteraan een ruim maar intiem terras. Inkijk in de achterliggende tuinen is onmogelijk door de hoge borstwering. In de living heeft men er uitkijk op het terras én op de straat. Door het volume op de tweede verdieping terug te trekken t.o.v. de onderliggende gevels wordt het horizontale karakter van het geheel beklemtoont.