Plateau betreft de transformatie van een oude schooltoneelzaal tot danstheater. Het houten dak werd geïsoleerd en bekleed met vezelcementplaten. Vanaf de toegang in de linkerhoek achteraan werd circa een derde van de bestaande oppervlakte gereserveerd voor receptie, foyer en tentoonstellingen. Daarachter werd op 2,70 meter hoogte een nieuwe houten vloer gehangen die de overige twee derden van de zaal beslaat, inclusief het gebied van de scene achter de bewaard gebleven toneelwand. Onder die houten vloer werd een langwerpig prisma ‘geschoven’ dat plaats biedt voor kleedruimten, sanitair en technische lokalen. Door de constructie van de nieuwe vloer kreeg de oorspronkelijke vierkante toneelopening een horizontale vorm die, paradoxaal genoeg, een ruimere indruk maakt. En doordat de vloer zich continu op hetzelfde niveau van zaal naar podium uitstrekt worden beide ruimten inwisselbaar. Naargelang de aard van de choreografie kan de voorstelling plaatsvinden in de zaal en bekeken worden vanaf het podium en vice versa.