Eigen woning, St.-Antelinks 1993-1994

Hoe intrigerend het witte balkvolume in de landelijke omgeving ook mag zijn, deze woning is in eerste instantie ontworpen vanuit het inwendige. De woonkamer moest zoals een cockpit zijn waarin zowel voorwaarts als zijdelings het landschap geobserveerd kan worden. De reden hiervoor was de schitterende bouwplek die is gelegen aan de rand van de Vlaamse Ardennen en die uitkijkt over een lager gelegen ongeschonden kleine valei.
Gezien de onvoldoende draagkracht van de bodem werd in de helling van het terrein een put gemaakt en horizontaal weer aangevuld met lichte argexkorrels zodat het daarop rustend bouwvolume zich als het ware in de helling inschuift. Door het gewicht van de hoeveelheid weggenomen grond af te trekken van het gewicht van de woning wordt de grondbelasting gereduceerd waardoor duurdere bijzondere funderingstechnieken konden vermeden worden.
Door de sleuf niet aan te vullen ontstaat tevens een vrij rank hoog volume zonder boven de naastliggende gebouwen uit te steken.
De dragende constructie van het gebouw betstaat uit vijf stalen portieken gemonteerd op de omgekeerde randbalken van een 25 cm dikke algemene funderingsplaat in gewapend beton.
De onderste helft van deze stalen portieken worden aangevuld met metselwerkwanden waardoor tevens een windverband ontstaat.
Het bovendeel van de staalconstructie wordt ingevuld met een houten structuur die bekleed wordt met een 16 mm dikke steenachtige plaat waarop een isolatie afgewekt met een witte bepleistering. Deze bepleistering is ook op de bakstenen wanden uitgevoerd waardoor een monoliet volume ontstaat.
Door deze lichte bovenstructuur wordt het mogelijk om op het tussenniveau waar gewoond wordt volledig rondom een beglazing voorzien.
Enkel een 80 cm hoge en 30 cm brede borstwering geeft een beschermend gevoel t.o.v. de overweldigende buitenruimte, best te vergelijken met de veilige wanden van de romp van een sloep: ga je op de bodem liggen dan zie je nog enkel het spel van wolken en zon in de oneindige lucht.
De bovenverdieping waar 4 kleine slaapkamers grenzen aan de kopse, volledig van glas voorziene wanden met middenin een badkamer krijgt een intiemer karakter door de 2 volledig gesloten lange zijwanden.
De meer gesloten benedenruimte die enkel licht krijgt via de inkomdeur, de naastliggende vensters en een gleuf in het plafond herbergt een overdekte buitenruimte, een berging en een grotere ruimte die deels als inkom dienstig is en deels een onbepaalde bestemming heeft. Ze wordt afhankelijk van de behoefte gebruikt als werkatelier, als stapelplaats, als bureau, als speelruimte voor de kinderen enz.