woning Vanderpooten

Het gebouw werd grotendeels opgetrokken volgens de principes van het corbusiaanse plan libre. Op de zijgevel na, die een dragende spouwmuur is, bestaat de draagstructuur uit ranke stalen buiskolommen en betonnen balken. De witte schaal die de buitenwand vormt draagt niets maar hangt aan de kolommen waar zij rakelings achterheen loopt. De dienstvertrekken – berging, vestiaire, toilet, badkamer – zijn als losse volumes met een onderscheiden kleur in de draagstructuur ‘geschoven’. De stalen wenteltrap staat als een objet-type in het midden van de woning, een sierlijkgeconstrueerde, lichtgroene vorm waar de ruimte zich als een slakkenhuis omheen vouwt. Op de verdieping gaat de wenteltrap over in een steektrap die naar het ommuurde dakterras leidt, een solarium dat de gehele verdieping inneemt.
( Tekst F. Strauven)